Блог про |
П'ятдесят помилок у використанні збалансованої системи індикаторів
Збалансована система індикаторів є потужним інструментом для вимірювання продуктивності та відстеження досягнення цілей компанії. Однак, як і будь-який інструмент, вона може бути недооціненою або неправильно використаною, що призводить до неправильних висновків та некоректних дій. У цій статті ми розглянемо 50 найпоширеніших помилок у використанні збалансованої системи індикаторів та дамо поради, як уникнути цих помилок.
Що таке збалансована система індикаторів?

Збалансована система індикаторів (ЗСІ) - це метод вимірювання продуктивності компанії, який базується на балансуванні різних аспектів діяльності компанії, таких як фінансові результати, клієнтське задоволення, процеси та людські ресурси. ЗСІ дозволяє компаніям отримувати комплексну інформацію про свою продуктивність та результативність, а також допомагає визначати стратегічні напрямки розвитку.

Помилки у визначенні ключових показників продуктивності
 • Невірний вибір ключових показників
 • Недостатнє визначення ключових показників
 • Використання занадто багатьох ключових показників
 • Неправильне вимір
 • Не врахування важливості контексту показника
 • Вибір показника, який не відображає дійсність бізнесу

Помилки у використанні ЗСІ
 • Неправильне використання даних ЗСІ для прийняття рішень
 • Використання ЗСІ для давання неправильних сигналів
 • Недостатнє або неправильне використання зібраних даних
 • Недостатнє використання аналітики та інтерпретації даних
 • Неправильне порівняння даних ЗСІ з іншими компаніями
 • Використання ЗСІ для міркувань без достатньої уваги до контексту

Помилки у впровадженні ЗСІ
 • Недостатній час на підготовку і впровадження ЗСІ
 • Недостатнє розуміння методології ЗСІ
 • Недостатнє залучення ключових гравців
 • Недостатній контроль над процесом впровадження
 • Недостатня комунікація зі стейкхолдерами
 • Недостатній розуміння технічних вимог для впровадження ЗСІ

Помилки у використанні даних
 • Неправильне збирання даних
 • Недостатній або неправильний аналіз даних
 • Неправильне зберігання даних
 • Використання застарілих даних
 • Неправильне визначення інтервалу оновлення даних
 • Недостатнє захисту даних

Помилки у використанні програмного забезпечення
 • Використання непідходящого програмного забезпечення
 • Недостатній розуміння програмного забезпечення
 • Неправильна настройка програмного забезпечення
 • Відсутність навчання для користувачів програмного забезпечення
 • Відсутність технічної підтримки
 • Недостатній контроль за використанням програмного забезпечення
 • Недостатній розуміння різних програмних засобів

Помилки у використанні методів аналізу
 • Використання неправильного методу аналізу
 • Неправильне визначення вагомості показників
 • Неправильний розрахунок показників
 • Використання неправильного діапазону або масштабу показників
 • Недостатнє або неправильне використання прогнозів

Помилки у використанні ЗСІ для прийняття рішень
 • Недостатня увага до інших факторів при прийнятті рішень
 • Використання ЗСІ для прийняття неправильних рішень
 • Недостатній аналіз ризиків і варіативності
 • Недостатнє планування та контроль за виконанням рішень
 • Недостатній моніторинг реалізації рішень

Помилки у використанні ЗСІ для мотивації
 • Використання неправильних показників для мотивації персоналу
 • Недостатнє визначення цілей для мотивації
 • Використання ЗСІ для визначення мотиваційних систем без врахування контексту
 • Недостатнє або неправильне повідомлення персоналу про систему мотивації

Помилки у використанні ЗСІ для контролю
 • Використання неправильних показників для контролю
 • Недостатнє або неправильне використання різних методів контролю
 • Недостатній контроль за процесами в бізнесі
 • Недостатній контроль за ризиками та можливостями бізнесу
FAQs

Які основні помилки у використанні збалансованої системи індикаторів?
Основні помилки включають в себе неправильний вибір показників, недостатнє планування та контроль за виконанням рішень, недостатній аналіз ризиків та варіативності, недостатнє визначення цілей для мотивації персоналу та використання неправильних показників для контролю.

Як можна уникнути цих помилок?
Для уникнення цих помилок необхідно правильно визначати цілі та показники, ретельно планувати та контролювати процеси, забезпечувати адекватний моніторинг реалізації рішень, а також забезпечувати достатню увагу до ризиків та варіативності.

Які методи аналізу можна використовувати в збалансованій системі індикаторів?
До методів аналізу в збалансованій системі індикаторів включаються SWOT-аналіз, аналіз PEST, аналіз конкурентів, аналіз вартості та аналіз ризиків.

Чому важливо збалансувати систему індикаторів?
Збалансована система індикаторів допомагає забезпечити комплексний огляд діяльності підприємства, забезпечує глибокий аналіз різних аспектів діяльності, забезпечує зручний інструмент для прийняття рішень та контролює різні аспекти діяльності компанії.

Висновок
Збалансована система індикаторів є важливим інструментом для управління діяльністю підприємства. Однак, при неправильному використанні можуть виникнути помилки, які можуть негативно вплинути на результат діяльності компанії. Для уникнення цих помилок необхідно враховувати основні принципи побудови збалансованої системи індикаторів, правильно вибирати показники та методи аналізу, ретельно планувати та контролювати процеси та забезпечувати адекватний моніторинг реалізації рішень. Тільки за умови правильного використання збалансована система індикаторів може допомогти ефективно управляти діяльністю компанії та досягати поставлених цілей.

Правильне використання збалансованої системи індикаторів може допомогти підприємству забезпечити стабільність та розвиток. Для досягнення цього мети необхідно не тільки забезпечити правильний вибір показників, а й враховувати всі особливості та потреби конкретного підприємства. Тому, при впровадженні збалансованої системи індикаторів, важливо звернути увагу на усі нюанси та провести всі необхідні аналізи, щоб система індикаторів дійсно стала ефективним інструментом управління діяльністю підприємства.

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що збалансована система індикаторів є потужним інструментом управління діяльністю підприємства. Однак, недоліки в її застосуванні можуть призвести до помилок, які знижують її ефективність та можуть негативно вплинути на діяльність компанії в цілому. Уникнути цих помилок можна за допомогою правильного вибору показників та методів аналізу, ретельного планування та контролювання процесів та забезпечення адекватного моніторингу реалізації рішень.

Таким чином, підприємствам слід звертати увагу на основні принципи побудови збалансованої системи індикаторів, а також на рекомендації щодо уникнення помилок. Враховуючи всі нюанси та потреби конкретного підприємства, збалансована система індикаторів може стати ефективним інструментом управління діяльністю, який допоможе досягти поставлених цілей та забезпечити стабільність та розвиток компанії.
Чи можна використовувати збалансовану систему індикаторів у будь-яких галузях бізнесу?

Збалансована система індикаторів може бути застосована в будь-якій галузі бізнесу, де є потреба в контролі та управлінні діяльністю. Вона може бути корисною як для підприємств з виробництва, так і для послугових компаній. Однак, слід враховувати специфіку кожної галузі та підприємства, та підбирати показники, що найбільш точно відображають процеси та результати діяльності компанії.

Наприклад, для виробничих підприємств можуть бути важливими показники такі як час циклу виробництва, оборотність запасів, якість продукції, вартість виробництва тощо. У свою чергу, для послугових компаній можуть бути важливими показники, пов'язані зі задоволеністю клієнтів, якістю послуг, часом виконання послуг, витратами на надання послуг тощо.

Отже, використання збалансованої системи індикаторів залежить від конкретних потреб та характеристик підприємства, тому важливо провести детальний аналіз та підібрати найбільш відповідні та релевантні показники для контролю та управління діяльністю компанії.
Які переваги має використання збалансованої системи індикаторів?

Основними перевагами використання збалансованої системи індикаторів є:
 • Комплексний підхід до управління діяльністю підприємства. Збалансована система індикаторів дозволяє оцінити ефективність різних аспектів діяльності підприємства, таких як фінанси, виробництво, маркетинг, персонал та інше.
 • Орієнтація на стратегічні цілі. Збалансована система індикаторів допомагає визначити ключові стратегічні цілі підприємства та виміряти їх досягнення.
 • Об'єктивне вимірювання результатів. Збалансована система індикаторів дозволяє об'єктивно оцінити результати діяльності підприємства та зробити висновки щодо ефективності виконання стратегії.
 • Простота використання. Збалансована система індикаторів є досить простою у використанні та зрозуміла для всіх учасників управління підприємством.
 • Результативність управління. Використання збалансованої системи індикаторів допомагає підприємству управляти своєю діяльністю більш ефективно, виходячи з об'єктивних даних та аналізу результатів.
 • Варто зазначити, що успіх використання збалансованої системи індикаторів залежить від правильного вибору показників та їх взаємозв'язку, а також від постійного моніторингу та аналізу результатів.

Очевидно, що збалансована система індикаторів є важливою складовою в управлінні будь-якою організацією. Проте, як і будь-яка система, вона має свої помилки та вади, які можуть призвести до негативних наслідків. У цій статті ми розглянули п'ятдесят помилок у використанні збалансованої системи індикаторів, які варто уникати.

 • Невірне визначення цілей: збалансована система індикаторів вимагає чіткого визначення цілей, які вона має виконувати. Неправильне визначення цілей може призвести до того, що система не буде ефективною.
 • Надмірне використання індикаторів: збалансована система індикаторів має бути збалансованою, а не перенасиченою. Надмірне використання індикаторів може призвести до того, що система стане складною для використання та аналізу.
 • Відсутність метрик: метрики допомагають визначити ефективність системи. Відсутність метрик може призвести до того, що система не буде здатна вимірювати свою ефективність.
 • Недостатній контроль якості даних: недостатній контроль якості даних може призвести до того, що інформація, яку використовує система, буде неточною або неповною.
 • Несумісність індикаторів: індикатори мають бути сумісні між собою. Несумісність індикаторів може призвести до того, що система буде неефективною.
 • Недостатня обробка даних: система повинна обробляти дані швидко та ефективно. Недостатня обробка даних може призвести до того, що система буде неефективною.
Допоможемо із вибором онлайн курсу
Вкажіть нижче контактні дані за якими ми зможемо звʼязатись з вами
© 2023 Univerum
навігація
навчання
 • Безкоштовні курси
 • Курси професій
 • Навчальні курси
 • Особистий розвиток
 • Навчання від організацій
 • Університетські програми